Steroidal glycosides ppt

Steroidal glycoalkaloids are a class of glycosidic compounds derived from nitrogen-containing steroids. Structurally it consists of C27 cholestane skeleton to which 1 to 5 sugar moiety is attached at the 3-OH region of the aglycone. The monosaccharides comprise D-glucose, D-galactose, D-xylose and L-rhamnose and many others. Since, nitrogen is inserted into a non–amino acid; these molecules belong to a subclass of pseudo-alkaloids-isoprenoid alkaloids. The structural diversity of glycoalkaloids is confined to two major groups that are based on their aglycone skeleton. The spirosolan category is made up of tetrahydrofuran and piperidine spiro-linked bicyclic system with an oxa-azaspirodecane structure (as in solasodine) and the solanidane type is derived by an indolizidine ring where tertiary nitrogen connects the 2 rings (as in solanidine). In these molecules, nitrogen can be bonded as a primary amino group (free or methylated), which forms simple steroidal bases, ring-closed to skeletal as secondary NH or in two rings as a tertiary  N , which often regulates the chemical character of the molecule. Glycoalkaloids always contain double bonds and OH groups in various positions. Nearly 90 structurally unique steroidal alkaloids were reported from 350  Solanum species [11].

2008 – 2018 Adaptogeny .
Toto jsou osobní stránky s tématikou léčivých rostlin a biologického myšlení v medicíně. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré informace zde obsažené osobními názory autora. Tyto informace nenahrazují konzultaci s lékařem ani lékárníkem. Autor neručí za žádnou újmu způsobenou využitím informací zde obsažených, nebo jejich mylnou interpretací. Stránky samozřejmě využívají cookies, proto občané zemí EU tímto potvrzují (dle směrnice Evropské unie 2002/58/EC), že s použitím cookies souhlasí, jinak musí tyto stránky opustit (případně opustit EU). Kopírování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.

Steroidal glycosides ppt

steroidal glycosides ppt

Media:

steroidal glycosides pptsteroidal glycosides pptsteroidal glycosides pptsteroidal glycosides pptsteroidal glycosides ppt

http://buy-steroids.org